1. A Szolgáltató adatai

2. Általános szabályok

3. Szerződő fél

4. A Szerződés létrejötte, a foglalás módja, módosítása, értesítési kötelezettség

5. Lemondási feltételek

6. Árak

7. Fizetés módja, garancia

8. A szolgáltatás igénybevételének módja és feltételei

9. Háziállatok

10. A szerződés teljesítésének visszautasítása, a szolgáltatási kötelezettség

megszűnése

11. Elhelyezési garancia

12. A vendég betegsége, halála

13. A Szerződő fél jogai

14. A Szerződő fél kötelezettségei

15. A Szerződő fél kártérítési felelőssége

16. A Szolgáltató jogai

17. A Szolgáltató kötelezettsége

18. A Szolgáltató kártérítési felelőssége

19. Titoktartás

20. Vis maior

21. A felek jogviszonyában alkalmazandó jog, eljáró bíróság

1. A Szolgáltató adatai

Online Vásárlás Kft.

Székhelye: 5520 Szeghalom Bocskai u.15.

Cégjegyzékszám: 04-09-013273

Adószám: 23345962-2-04

EU adószám: HU23345962

2. Általános szabályok

2.1. Jelen „Általános Szerződési Feltételek” szabályozzák a Szolgáltató

szálláshelyeinek, és azok szolgáltatásainak igénybevételét.

2.2. Speciális, egyedi feltételek nem képezik részét a közölt Általános Szerződési

Feltételeknek, de nem zárják ki a külön megállapodások megkötését

utazásközvetítőkkel, szervezőkkel, esetenként más és más, az üzlet típusának

megfelelő kondíciókkal.

3. Szerződő fél

3.1. A Szolgáltató által nyújtott szolgáltatásokat a Vendég veszi igénybe.

3.2. Amennyiben a szolgáltatásokra vonatkozó megrendelést a Vendég közvetlenül

adja le a Szolgáltatónak, úgy a Vendég a Szerződő fél. A Szolgáltató és a Vendég

együttesen – a feltételek teljesülése esetén – szerződéses felekké válnak

(továbbiakban Felek).

3.3. Amennyiben a szolgáltatásokra vonatkozó megrendelést a Vendég megbízásából

egy harmadik személy (továbbiakban Közvetítő) adja le a Szolgáltatónak, az

együttműködés feltételeit a Szolgáltató és a Közvetítő között megkötött szerződés

szabályozza. Ebben az esetben a Szolgáltató nem köteles vizsgálni, hogy a harmadik

személy jogszerűen képviseli-e a Vendéget.

4. A Szerződés létrejötte, a foglalás módja, módosítása, értesítési

kötelezettség

4.1. A Vendég szóban, vagy írásban megküldött ajánlatkérésére a Szolgáltató

ajánlatot küld.  Amennyiben az ajánlat elküldésétől számított 48 órán belül nem

érkezik konkrét rendelés, úgy a Szolgáltató ajánlati kötöttsége megszűnik.

4.2. A Szerződés a Vendég írásban, vagy szóban leadott foglalásának a Szolgáltató

általi írásban megküldött visszaigazolásával jön létre, és így írásban megkötött

Szerződésnek minősül.

Szóban leadott foglalás, megállapodás, módosítás, vagy annak a Szolgáltató általi

szóbeli visszaigazolása nem szerződés értékű.

4.3. A szállás-szolgáltatás igénybevételéről szóló Szerződés meghatározott

időtartamra szól.

4.3.1. Ha a Vendég a meghatározott időtartam lejárta előtt véglegesen elhagyja a

szobát, a Szolgáltató jogosult a Szerződésben kikötött százalékban a szolgáltatás

ellenértékére, amelyek szállodánk esetében: 100%

A lejárati idő előtt megüresedett szobát a Szolgáltató jogosult újra értékesíteni.

4.3.2. A szállás-szolgáltatás igénybevételének Vendég által kezdeményezett

meghosszabbításához a Szolgáltató előzetes hozzájárulása szükséges. Ebben az

esetben a Szolgáltató kikötheti a már teljesített szolgáltatás díjának megtérítését.

4.4. A Szerződés módosításához és/vagy kiegészítéséhez a Felek által aláírt írásbeli

megállapodás szükséges.

5. Lemondási feltételek:

5.1. Lemondási feltételek:

Amennyiben a foglalás lemondásra vagy módosításra kerül, az alábbi kötbérösszegek kerülnek felszámításra:
– 30-15 nappal korábban történő lemondás esetén a lemondott éjszakák szállásdíjának és más megrendelt szolgáltatásoknak a 30%-a,
– 15-4 nappal korábban történő lemondás esetén a lemondott éjszakák szállásdíjának és más megrendelt szolgáltatásoknak az 50%-a,
– 3 vagy kevesebb nappal korábban történő lemondás illetve meg nem jelenés esetén a lemondott/elmaradt éjszakák szállásdíjának és más megrendelt szolgáltatásoknak a 100%-a.

6. Árak

6.1. Az aktuális szobaárak a szállodai szobában, vagy a szálloda portáján kerülnek

kifüggesztésre.

6.2. A Szolgáltató a meghirdetett árait előzetes bejelentés nélkül szabadon

változtathatja.

6.3. Az árak közlésekor a Szolgáltató feltünteti, hogy az általa megadott ár

tartalmazza-e a hatályos magyar jogszabályi előírásokban meghatározott mértékű

adókat (ÁFA, IFA) vagy sem.

6.4. Aktuális kedvezmények, akciók, egyéb ajánlatok a www.hotelszeghalom.hu

weboldalon kerülnek meghirdetésre.

A Szolgáltató speciális kondíciókhoz kötött termékeinek foglalása esetén,

rendezvények foglalása esetén, illetve több mint 5 szoba (csoportos) foglalása esetén

a fentiektől eltérő, egyedi Szerződésben rögzített feltételeket, illetve felárat állapíthat

meg.

7. Fizetés módja, garancia

7. Fizetés módja, garancia

7.1. A Szolgáltató a Szerződő fél részére nyújtott szolgáltatásainak ellenértékére

legkésőbb az igénybevételt követően, a szállodából történő távozást megelőzően tart

igényt, de egyedi megállapodás keretében adhat lehetőséget utólagos fizetésre is.

7.2. A Szolgáltató a szolgáltatás Szerződés szerinti igénybevételének, és az ellenérték

kiegyenlítésének garantálására;

a) kérhet hitelkártya garanciát, amelynek során a megrendelt és visszaigazolt szolgáltatás ellenértéke a hitelkártyán zárolásra kerül,

b) kérheti előleg megfizetését a részvételi díj egy részére vagy annak teljes összegére

7.3. A Szerződő fél számláját az alábbi valutákban egyenlítheti ki:

Magyarország: A számla a magyarországi adószabályoknak megfelelően

forintban kerül kiállításra. A szolgáltatások ára Euróban a vendég

érkezésének napján a Szolgáltató által rögzített napi árfolyamon kerülhet

átszámításra.

Készpénzes fizetés lehetséges valutái: HUF, EUR.. A Szolgáltató a készpénzes fizetésen

kívül elfogad előzetes banki átutalást és az alábbi hitelkártyákat is: Visa,

EC/MC, MAESTRO.

7.4. Bármely fizetési mód alkalmazásával kapcsolatos költség a Szerződő felet terheli.

7.5. A Szolgáltató a számlát elektronikusan állítja ki, a számla a Vendég által a

regisztrációs lapon megadott email címre kerül megküldésre, amennyiben így kéri.

8. A szolgáltatás igénybevételének módja és feltételei

8.1.A Vendég a szállodai szobát a szálloda által megjelölt időpontban foglalhatja el az

érkezés napján (Checkin 14 órától) illetve a közzétett időpontig köteles elhagyni az utazás

napján (Check out 10 óráig).

8.2. Ha a Vendég a szobát az érkezés napján délután 2 óra előtt

kívánja elfoglalni, úgy az előző éjszaka felszámításra kerül.

9. Háziállatok

9.1. A Szolgáltató szálláshelyére háziállat bevihető, a szállodai szobában a

Vendég felügyeletével tartható. A közös helyiségeket a szobák megközelítésére

használhatják, egyéb helységek (reggeliző helyiség, wellness stb.) azonban a háziállattal nem

látogathatók.

9.2. A Vendég teljes körűen felelős a háziállat által okozott károkért.

9.3. Vakvezető kutyák megengedettek.

9.4. Szállodánkban a háziállatokért külön díj kerül felszámításra, melynek összege a www.hotelszeghalom.hu oldalon megtalálható.

10. A szerződés teljesítésének visszautasítása, a szolgáltatási kötelezettség

megszűnése

10.1. A Szolgáltató jogosult a szállás-szolgáltatásra vonatkozó Szerződést azonnali

hatállyal felmondani, így a szolgáltatások nyújtását megtagadni, ha:

a) a Vendég nem rendeltetésszerűen használja a rendelkezésre bocsátott szobát,

illetve a létesítményt

b) a Vendég a szálláshely biztonsági előírásait, házirendjét nem tartja be, annak

alkalmazottaival kifogásolhatóan, durván viselkedik, alkohol, vagy drogok befolyása

alatt áll, fenyegető, sértő, vagy más elfogadhatatlan viselkedést tanúsít

c) a Vendég fertőző betegségben szenved, vagy nem tartja be a járványhelyzetben a

jogszabályok, vagy a Szolgáltató által bevezetett védelmi intézkedéseket

d) a Szerződő fél nem teljesíti a Szerződésben meghatározott előlegfizetési

kötelezettségét a meghatározott időpontig

10.2. Amennyiben a felek közötti Szerződés „vis maior” okokból nem teljesül, a

szerződés megszűnik.

11. Elhelyezési garancia

11.1. Amennyiben a Szolgáltató a Szerződésben szereplő szolgáltatásokat saját

hibájából (pl. túltöltés, ideiglenes üzemeltetési problémák, stb.) nem tudja biztosítani,

akkor köteles a Vendég elhelyezéséről haladéktalanul gondoskodni.

11.2. A Szolgáltató köteles:

a) a Szerződésben szereplő szolgáltatásokat, az abban visszaigazolt áron, az ott

kikötött időtartamra – vagy az akadályoztatás megszűntéig – egy másik, ugyanazon

vagy magasabb kategóriájú szálláshelyen biztosítani/felajánlani. A helyettesítő

szálláshely biztosításának valamennyi többletköltsége a Szolgáltatót terheli

b) térítésmentesen telefonálási lehetőséget biztosítani a Vendég részére a szálláshely

változásának közlésére

c) ingyenes transzfert biztosítani a Vendég részére a felajánlott helyettesítő

szálláshelyre való költözéshez, és az esetleges későbbi visszaköltözéshez

11.3. Amennyiben a Szolgáltató ezen kötelezettségeinek maradéktalanul eleget tesz,

illetve a Vendég a számára felajánlott helyettesítő szálláslehetőséget elfogadta,

utólagos kártérítési igénnyel a Szerződő fél nem élhet.

11.4. A Szolgáltató a járványhelyzet miatt a szállodát a kereslethez igazodóan, rugalmasan üzemelteti. A Szolgáltató a szállodában üzemszünetet rendelhet

el, de tekintettel a helyzet folyamatos változására, fenntartja a jogot arra, hogy a

szállodát újranyissa, vagy a már megnyitott szállodát a vírushelyzet alakulása

függvényében visszazárja. A Szolgáltató kötelezettséget vállal arra, hogy minden

általa visszaigazolt foglalás esetében a 11.2. pontban foglaltak szerint jár el,

amennyiben a Szerződésben szereplő szolgáltatások a jelen pont szerinti üzemszünet

miatt nem biztosíthatók.

A Szolgáltató minden olyan esetben, amikor a szállodába beérkezett és általa

visszaigazolt foglalást a szállodában nem tudja nyújtani, legkésőbb az érkezés

napját 5 nappal megelőzően e-mailben, és ha a vendég a telefonszámát

rendelkezésre bocsátotta, akkor legkésőbb az érkezés napját 4 nappal megelőzően

telefonon is megkísérli felvenni a vendéggel a kapcsolatot. A vendég a Szolgáltató

által felajánlott másik szállodát nem köteles elfogadni és a foglalástól minden további

jogkövetkezmény nélkül elállhat.

A szolgáltatás feltétele, hogy a hatályos kormányzati intézkedések a szállodai

szolgáltatás nyújtását lehetővé teszik.

12. A vendég betegsége, halála

12.1. Amennyiben a szállás-szolgáltatás igénybevételének időtartama alatt a Vendég

megbetegszik, és maga nem képes saját érdekében eljárni, a Szolgáltató orvosi

segítséget ajánl fel.

12.2. A Vendég betegsége/halála esetén a Szolgáltató költségkompenzációra tart

igényt a beteg/elhunyt hozzátartozója, örököse, illetőleg a számlafizetője részéről; az

esetleges orvosi és eljárási költségek, az elhalálozást megelőzően igénybevett

szolgáltatások ellenértékének, és a betegség/haláleset kapcsán a felszerelések,

berendezési tárgyakban keletkezett esetleges károk tekintetében.

12.3. Amennyiben a vendég részére a hatóság házi karantént rendel el, úgy köteles a

Szolgáltató részére a foglalás esetleges meghosszabbításával kapcsolatos

szolgáltatási díjat megfizetni.

13. A Szerződő fél jogai

13.1. A Szerződés értelmében a Vendég jogosult a megrendelt szoba, valamint a

szálláshely azon létesítményeinek rendeltetésszerű használatára, melyek

beletartoznak a szokásos szolgáltatási körbe, és nem esnek speciális feltételek

hatálya alá.

13.2. A Vendég a Szolgáltató által nyújtott szolgáltatások teljesítésével kapcsolatban panasszal élhet a szálláshelyen való tartózkodás időtartama alatt. A Szolgáltató ezen

időszakban hozzá írásban igazoltan eljuttatott (vagy általa jegyzőkönyvbe felvett)

panasz kezelésére vállal kötelezettséget.

13.3. A Vendég panasztételi joga a szálláshelyről történt elutazását követően

megszűnik.

14. A Szerződő fél kötelezettségei

14.1. A Szerződő fél köteles a Szerződésben megrendelt szolgáltatások ellenértékét a

Szerződésben meghatározott időpontig és módon kiegyenlíteni.

14.2. A Vendég gondoskodik arról, hogy a felelőssége alá tartozó 18 év alatti gyermek  csak felnőtt felügyelete mellett tartózkodjon a Szolgáltató szállodájában.

14.3. A Vendég saját ételt-italt nem hozhat be a szálloda vendéglátó egységébe, és a wellnessre sem.

15. A Szerződő fél kártérítési felelőssége

A Vendég mindazon károkért és hátrányokért felelős, melyeket a Szolgáltató vagy

harmadik személy a Vendég, vagy kísérője, vagy az ő felelőssége alá tartozó más

személyek hibájából elszenved. E felelősség akkor is fennáll, amennyiben a

károsultnak jogában áll kárának megtérítését közvetlenül a Szolgáltatótól igényelni.

16. A Szolgáltató jogai

Amennyiben a Vendég az igénybevett, vagy a Szerződésben

megrendelt, de igénybe nem vett kötbérköteles szolgáltatások díjának megfizetésére

vonatkozó kötelezettségének nem tesz eleget, a Szolgáltatót követelései biztosítására

zálogjog illeti meg a Vendégnek azon személyes tulajdontárgyain, amelyeket a

szállodába magával vitt.

17. A Szolgáltató kötelezettsége

A Szolgáltató köteles:

a) a szerződés alapján megrendelt szállás és egyéb szolgáltatást az érvényes

előírások, szolgáltatás sztenderdek szerint teljesíteni

b) a vendég írásos panaszát kivizsgálni, és a probléma kezeléséhez szükséges

lépéseket megtenni, melyet köteles írásban is rögzíteni.

18. A Szolgáltató kártérítési felelőssége

18.1. A Szolgáltató felelősséget vállal minden olyan, a Vendéget ért kárért, mely a

létesítményein belül, a Szolgáltató, vagy annak alkalmazottai hibájából következett be.

18.1.1. A Szolgáltató felelőssége nem terjed ki azokra a káreseményekre, amelyek a

Szolgáltató alkalmazottainak és vendégeinek körén kívül eső elháríthatatlan ok miatt

következtek be, vagy azokat a Vendég maga okozta.

18.1.2. A Szolgáltató kijelölhet olyan helyeket a szállodában, ahová a Vendég nem

léphet be. Az ilyen helyeken történt esetleges kárért, sérülésért a Szolgáltató

felelősséget nem vállal.

18.1.3. A Vendégnek az őt ért kárt azonnal jelentenie kell a szállodában, és minden

szükséges adatot a szálloda rendelkezésére kell bocsátania, amely a káreset

körülményeinek tisztázásához, esetleg a rendőrségi jegyzőkönyv

felvételéhez/rendőrségi eljáráshoz szükséges.

18.2. A Szolgáltató felelősséget vállal azért a kárért is, amelyet a szállóvendég

vagyontárgyainak elveszése, elpusztulása vagy megsérülése folytán szenved el,

abban az esetben, ha a Vendég a Szolgáltató által kijelölt, illetőleg általában erre

rendelt helyen, vagy a szobájában helyezett el, vagy amelyeket a Szolgáltató olyan

alkalmazottjának adott át, akit vagyontárgyainak átvételére jogosultnak tarthatott.

18.2.1. Értéktárgyakért, értékpapírokért és készpénzért a Szolgáltató csak akkor

felelős, ha azt megőrzésre kifejezetten átvette, vagy a kár olyan okból következett be,

amelyért az általános szabályok szerint felelősséggel tartozik. Ebben az esetben a

bizonyítás a Vendéget terheli.

18.3. A kártérítés mértéke:

 ASzerződés szerinti napi szobaár összegének az ötvenszerese, kivéve, ha a kár ennél kevesebb.. A Szolgáltató gépjárművekért, és az azokban hagyott értéktárgyakért, valamint élőállatokért nem vállal felelősséget.

18.4. Egyedi esetekben a helyi törvények az irányadóak.

19. Titoktartás

A Szolgáltató az Adatkezelési Szabályzatában meghatározottak szerint jár el.

20. Vis maior

Olyan ok, vagy körülmény esetén (például; háború, tűz, árvíz, időjárásbeli viszontagság, áramhiány, járvány, sztrájk bekövetkezése), amely felett a fél nem bír ellenőrzéssel (vis maior), bármely fél mentesül a Szerződésből eredő kötelességének teljesítése alól, amíg ezen ok vagy körülmény fennáll. A felek egyetértenek abban, hogy minden tőlük telhetőt megtesznek, hogy ezen okok és körülmények bekövetkeztének lehetőségét a lehető legalacsonyabb szintre szorítsák, és az ezáltal okozott kárt vagy késedelmet a lehető leghamarabb helyrehozzák.

21. A felek jogviszonyában alkalmazandó jog, eljáró bíróság

A Szolgáltató és a Szerződő fél közötti jogviszonyra a helyi törvény (Magyar Köztársaság) rendelkezései az irányadóak. A szolgáltatási szerződésből eredő bármely jogvita lefolytatására a szolgáltatás helye szerint hatáskörrel rendelkező bíróság az illetékes!